Eat2Gather wEETje dat er vroeger een heuse suikerindustrie was in de Amsterdamse Jordaan?

w-EET-je dat er vroeger een heuse suikerindustrie was in de Amsterdamse Jordaan?

Als je aan Amsterdam denkt, dan denk je aan… de grachten, de wallen, de Amsterdamse paaltjes. Maar wist je dat er ook heuse suikerindustrie was? In 1662 werd hierover geschreven:

“In deze stad zijn veel suykerbakkerijen, wel meer als 50. ‘t Zijn grote huysen daar al te met wel voor 2 tonne goudts aan suyker in één suykerbakkerij is, hier zijn ketels of groote diepe pannen daar de suyker ingedaan en met wit water, dat op kalk heeft ghestaan, gekookt worden en zijn tijdt genoden hebbende, doet men de suyker in potten, die duyzenden in werkhuyzen zijn; ja een suykerbakker heeft wel voor vijfigh od tsestigh duysend guldens alleen aan potten van doen, zoo groote als kleyne: in deze potten staat het van onder tot boven op alle solders zoo vol, dat er maar een deurgank is om een mens door te laten gaan, en dese huysen zijn gemeenlijk vijf en zes verdiepingen hoogh.

In de Jordaan waren relatief veel suikerraffinaderijen. Eén van de bekendste was de suikerwerkfabriek van Petrovitch. De Servische Ilia Petrovic (dat werd later Petrovitch, zodat de Nederlanders het gemakkelijker konden uitspreken) verliet al jong zijn land om de wereld te verkennen. Na zijn baketbakkersopleiding in Wenen kwam Petrovitch in Nederland terecht.

In 1903 begon hij zijn eigen zoetwarenfabriek, met als specialiteiten Turkish Delight, French Confiserie, Fondant en later het typisch Nederlandse product ‘Hopjes’. De huidige fabriek maakt nog steeds de heerlijkste zoetwaren. Tijdens onze historische lekkernijenwandeling proef je verschillende soorten oud-Hollands snoep en vertelt de gids je meer over de geschiedenis van de suikerindustrie in Nederland.Sign up for our montly newsletter and never a miss a thing about our culinary activities!

    Sign up for our montly newsletter and never a miss a thing about our culinary activities!